dr Canetti Tamar

טיפולי שורש

הצורך בטיפול שורש נובע כתוצאה מפגיעה במוך השן.

פגיעה במוך השן יכולה להיגרם עקב מכה לשן, סדק או עששת בשן שעברה את הזגוגית ואת שכבת הדנטין של השן,והגיעה אל מוך השן. עששת שלא טופלה בזמן יוצרת הרס רב של השן, ויכולה לגרום לכאבים עזים.

בטיפול שורש מסלקים את שאריות העששת ואת מוך השן (כלי הדם והעצבים שבתוך השן) ואוטמים עם סתימת שורש.

טיפול שורש הוא שלב בטיפול כולל של השן. במהלך הטיפול הרופא מנקה את השן מהעששת, מסלק מתעלות החלל הפנימי של השן את שאריות העצבים וכלי הדם הפגועים.

הטיפול נעשה על ידי פצירות עדינות (אלו הן ה"מחטים" שהרופא מחדיר לשן). לאחר הרחבת התעלות וסילוק הזיהום הרופא שם חומר מחטא באזור ואוטם את השן בסתימה .

לאחר ביצוע טיפול השורש יש צורך במבנה ובכתר לפי שיקול דעתו של הרופא וכמות השן הבריאה הנותרת.

כלומר יש לשחזר את השן כמה שיותר מהר בכדי לאטום את סתימת השורש, ולמנוע זיהום של השן, סיבה נוספת לביצוע של מבנה וכתר לאחר טיפולי שורש הוא בכדי למנוע שבר של חמר השן הנותר לאחר טיפול השורש .
שן לאחר טיפול שורש שבירה יותר, ונוטה להשבר בקלות יחסית, לכן בכדי להחזיר לשיניים אלה את הפונקציה,ויכולת הלעיסה,יש להניח עליהן כתר.

חידוש טיפול שורש

לעיתים טיפול שורש ישן, בעקבות כתר או סתימה לקויים, עלול להזדהם ואז יש צורך בחידוש טיפול שורש או אפילו עקירה במידה ולא יטופל בזמן.