dr Canetti Tamar

יישור שיניים

אורתודנטיה ,זהו תחום ברפואת שיניים הבא לתקן ליקויים בצורת סגירת השיניים, אלו הן ליקויי סגר.

שיניים עקומות, צפופות, סגירה לקויה - כל אלו פוגעים באסתטיות החיוך ובתפקוד.

תיקון הלקויים עוזר בהחזרת תפקוד תקין ובשיפור אסתטיות החיוך והבטחון העצמי.                     

מקובל לחשוב שיישור שיניים עושים בילדות.

לטיפול שכזה יתרון משום שניתן להשפיע על גדילת עצמות הלסת ומיקום השיניים.

אולם, גם בגילאים מבוגרים ניתן ליהנות מיתרונות הטיפול האורתודנטי ולתקן מנח השיניים.

בעצם ניתן ליהנות מטיפול יישור שיניים בגיל 12 ובגיל 70 כאחד.